Previous Page of 2Next Page

MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN ( 1945- 2000)

spinner.gif
Bài 6 - NƯỚC MĨ


I. NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1973
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ .
- Biểu hiện:
+ SLCN: chiếm hơn ½ SLCN thế giới.
+ SLNN: gấp đôi SL của A, P, CHLB Đức, I, NB cộng lại (1949).
+ Nắm trên 50 % tàu bè trên mặt biển; ¾ dự trữ vàng của thế giới.
+ Nền Kinh tế Mỹ chiếm gần 40 % tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
-> Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới .
* Nguyên nhân phát triển :
+ Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ KHKT cao, năng động, sáng tạo.
+ Mĩ lợi dụng chiến tranh để làmm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí.
+ Áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại vào sản xuất.
+ Tập trung sản xuất và tư bản cao, các công ty độc quyền có sức sản xuất và cạnh tranh có hiệu quả.
+ Do chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước.
2. Về khoa học kĩ thuật :
- Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.
- Thành tựu: Mỹ đi đầu trong các lĩnh vực : công cụ sản xuất, năng lượng mới, vật liệu mới, chinh phục vũ trụ, CM xanh trong nông nghiệp.
3.Về chính trị - xã hội :
* Chính sách đối nội : chủ yếu nhằm cải thiện tình hình xã hội và khắc phục những khó khăn trong nước.
* Xã hội Mỹ không hoàn toàn ổn định, chứa đựng nhiều mâu thuẫn.
* Đối ngoại :
- Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới, nhằm thực hiện ba mục tiêu chủ yếu :
+ Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ CNXH trên thế giới.
+ Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trên thế giới.
+ Khống chế và chi phối các nước đồng minh.
- Mỹ còn bắt tay với các nước lớn XHCN như : Trung Quốc, Liên Xô để chống lại PTCMTG.
II. NƯỚC MĨ TỪ 1973 ĐẾN 1991 :
- Kinh tế :
+ Năm 1973 – 1982: kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái.
+ Từ năm 1983 kinh tế Mĩ bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại.
- Chính trị: thường xuyên bê bối
- Đối ngoại:
+ Tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu, tăng cường chạy đua vũ trang
+ 12/1989, Mỹ và LX tuyên bố chấm dứt CT lạnh.
III. NƯỚC MĨ TỪ 1991 ĐẾN NĂM 2000:
- Kinh tế: Trong suốt thập niên 90, Mỹ có trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế Mỹ vẫn đứng hàng đầu thế giới.
- Khoa học- kĩ thuật : Tiếp tục phát triển,chiếm 1/3 số lượng phát minh sáng chế của thế giới.
- Đối ngoại :
+ Mĩ vươn lên thế “một cực ”.
+ Ngày 11-7-1995 Mĩ bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.
+ Từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 trong chính sách đối nội, đối ngoại có sự thay đổi .

I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950

KT:thiệt hại nặng nề sau chiến tranh,từ 1950 phục hồi đạt mức trước chiến tranh

C Trị: Cũng Cố Nền DCTS,Ổn định KT-XH

Đ Ngoại: liên minh chặt chẽ với mĩ,tìm cách quay lại với các thuộc địa cũ

II. TÂY ÂU TỪ NĂM 1950 ĐẾN NĂM 1973

KT:phát triển nhanh,đầu thập kỷ 70 trở thành một trong 3 trung tâm tài chính lớn khoa học kỹ thuật cao và hiện đại

C trị:nền dân chủ được cũng cố song cũng chứa nhiều biến động

Đ ngoại:một số nước tiếp tục liên minh chặt chẽ với mĩ, giai đoạn đa dạng hóa quan hệ đối ngoại dần khẳng định ý thức độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc mỹ

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended