Previous Page of 2Next Page

Văn tế thập loại chúng sinh (Nguyễn Du)

spinner.gif

Văn tế thập loại chúng sinh 

Nguyễn Du 

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,  

Toát hơi may lạnh buốt xương khô. 

Não người thay buổi chiều thu,  

Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. 

Đường bạch dương bóng chiều man mác,  

Dịp đường lê lác đác mưa sa, 

Lòng nào lòng chẳng thiết tha, 

Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Trong trường dạ tối tăm trời đất,  

Có khôn thiêng phảng phất u minh. 

Thương thay thập loại chúng sinh, 

Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người, 

Hương lửa đã không nơi nương tựa, 

Hồn mồ côi lần lữa bấy niên... 

Còn chi ai khá ai hèn, 

Còn chi mà nói ai hèn ai ngu !

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, 

Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi, 

Muôn nhờ đức Phật từ bi, 

Giải oan cứu khổ độ về Tây phương.

Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, 

Chí những lăm cất gánh non sông, 

Nói chi những buổi tranh hùng, 

Tưởng khi thất thế vận cùng mà đau !  

Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở, 

Khôn đem mình làm đứa thất phu, 

Giàu sang càng nặng oán thù, 

Máu tươi lai láng, xương khô rụng rời, 

Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc, 

Quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa, 

Cho hay thành bại là cơ, 

Mà cô hồn biết bao giờ cho tan.

Cũng có kẻ màn lan trướng huệ,  

Những cậy mình cung quế Hằng Nga, 

Một phen thay đổi sơn hà, 

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu ? 

Trên lầu cao dưới dòng nườc chảy, 

Phận đã đành trâm gãy bình rơi, 

Khi sao đông đúc vui cười, 

Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. 

Đau đớn nhẽ không hương không khói, 

Hồn ngẩn ngơ dòng suối rừng sim. 

Thương thay chân yếu tay mềm, 

Càng năm càng héo, một đêm một dài.

Kìa những kẻ mũ cao áo rộng,  

Ngọn bút son thác sống ở tay, 

Kinh luân găm một túi đầy, 

Đã đêm Quản Cát, lại ngày Y Chu.  

Thịnh mãn lắm, oán thù càng lắm,  

Trăm loài ma mồ nấm chung quanh, 

Ngàn vàn khôn đổi được mình, 

Lầu ca viện hát tan tành còn đâu ? 

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước, 

Biết lấy ai bát nước nén nhang ? 

Cô hồn thất thểu dọc ngang, 

Nặng oan khôn nhẻ tìm đường hóa sinh ?

Kìa những kẻ bài binh bố trận, 

Đem thân mình cướp ấn nguyên nhung, 

Gió mưa sấm sét đùng đùng, 

Giãi thây trăm họ, làm công một người.  

Khi thất thế tên rơi đạn lạc, 

Bãi sa trường thịt nát máu rơi, 

Mênh mông góc bể chân trời, 

Nắm xương vô chủ biết rơi chốn nào ? 

Trời thăm thẳm mưa gào gió thét, 

Khí âm huyền mờ mịt trước sau, 

Ngàn mây nội cỏ rầu rầu, 

Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng thường ?

Cũng có kẻ tính đường trí phú, 

Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn,  

Ruột rà khôngkẻ chí thân, 

Dẫu làm nên biết để phần cho ai ? 

Khi nằm xuống không người nhắn nhủ. 

Của phù vân dẫu có như không, 

Sống thời tiền chảy bạc ròng, 

Thác không đem được một đồng nào đi, 

Khóc ma mướn, thương gì hàng xóm, 

Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm, 

Ngẩn ngơ trong quãng đồng chiêm, 

Nén hương giọt nước biết tìm vào đâu ?

Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý, 

Dẫn mình vào thành thị lân la,  

Mấy thu lìa cửa lìa nhà, 

Văn chương đã chắc đâu mà trí thân. 

Dọc hàng quán gặp tuần mưa nắng, 

Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng, 

Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng, 

Anh em thiên hạ, láng giềng người dưng, 

Bóng phần tử xa chừng hương khúc, 

Bãi tha ma kẻ dọc người ngang, 

Cô hồn nhờ gửi tha phương, 

Gió trăng hiu hắt lửa huơng lạnh lùng.

Cũng có kẻ vào sông ra bể,  

Cánh buồm mây chạy xế gió đông,  

Gặp cơn giông tố giữa dòng, 

Đem thân chôn rấp vào lòng kình nghê.

Cũng có kẻ đi về buôn bán, 

Đòn gánh tre chín dạn hai vai, 

Gặp cơn mưa nắng giữa trời, 

Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao ?

Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, 

Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan, 

Nước khe cơm vắt gian nan,

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended