Previous Page of 15Next Page

Giải chi tiết đề thi Đại học môn Anh Văn 2009

spinner.gif

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 

MÔN THI: ANH VĂN; Khối D 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

Mã đề thi 469

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 1: We couldn't fly______because all the tickets had been sold out. 

A. economics B. economy C. economical D. economic 

Câu này nếu các em không biết cách làm, dùng phương pháp dịch nghĩa để tìm ra đáp án thì rất mất nhiều thời gian mà chưa chắc gì chọn đúng, thật ra em nào vững văn phạm một chút thì cũng có thể làm được bằng cách dùng phương pháp loại.  

Ta thấy động từ fly không phải là linking verb nên không đi với tính từ => loại C, D  

Nếu biết thêm một chút về từ vựng, dẽ biết là A. economics mang nghĩa "môn kinh tế học" không liên quan gì đến việc đi máy bay nên loại luôn, còn lại B  

Nhận xét: thí sinh nếu nắm rõ cách dùng của cụm từ "fly economy" ( đi máy bay với vé giá rẻ # fly business ) có thể làm ngay, nếu không thì có thể dùng phương pháp loại như trên để làm.

Question 2: "Buy me a newspaper on your way back,______?" 

A. will you B. can't you C. do you D. don't you 

Câu này nếu em nào còn nhớ chương trình lớp 9 ( Unit 5) hoặc lớp 11 ( Unit 15) thì làm ngon lành , còn không nhớ thì nguy cơ làm sai là....75%  

Đây là dạng đặt biệt của câu hỏi đuôi dạng câu mệnh lệnh ( luôn dùng will you ? )  

Các em xem thêm về câu hỏi đuôi của lớp 9 TẠI ĐÂY hoặc chương trình tổng hợp TẠI ĐÂY  

Nhận xét: thí sinh không chỉ nắm kiến thức lớp 12 mà phải ôn luyện văn phạm của các cấp lớp trước

Question 3: My mother told me to______for electrician when her fan was out of order. 

A. turn B. rent C. send D. write 

Câu này đói hỏi thí sinh phải nắm về phrasal verb cơ bản, cụm "send for" ( gọi ai đến) lại là cụm từ nằm ngoài chương trình.  

Cái "độc" của phrasal verb là hiếm khi suy nghĩ theo nghĩa mà ra, như câu trên các em có thể loại ngay chữ send vì nó mang nghĩa "gởi" trong khi nội dung là cần "kêu/ mời đến" các em cũng có thể "sa đà" vào các chữ write ( viết thư kêu đến) hoặc rent ( cho thuê , thế là sai chắc !  

Nhận xét: Đề thi đôi khi cho ra ngoài chương trình, nên thí sinh không chỉ nắm kiến thức trong chương trình mà phải học thêm bên ngoài ( chữ này nằm trong chương trình lớp 12 chưa cải cách)

Question 4: Lora: "Your new blouse looks gorgeous, Helen!" 

Helen: "______". 

A. It's up to you B. Thanks, I bought it at Macy's  

C. I'd rather not D. You can say that again 

Câu này khá dễ, các em lớp 12 đa số đều có thể dịch được từ blouse ( áo sơ mi nữ), looks ( trông) , tuy nhiên từ gorgeous không phải ai cũng biết nhưng không quan trọng vì các em có thể đoán ra là khen cái áo đó từ đó suy ra đáp án B ( có chữ thanks và bought = mua )  

Nhận xét: Đề thi đôi khi cũng có những câu dễ, tuy nhiên cần cẩn thận không nên chủ quan.

Question 5: She had to hand in her notice______advance when she decided to leave the job. 

A. in B. from C. with D. to 

Câu này in đi với advance ( in advance = trước) cụm này rất thông dụng, thí sinh nào đọc nhiều có thể dễ dàng kiếm điểm. 

Nhận xét: Đề thi thường ra những cụm từ cố định, khi luyện thi các em cần chú ý các cụm thông dụng như vậy ( như on average, at the age ...v.v ) khi gặp thì nhớ ngay và làm chỉ mất 2 giây !

Question 6: There was nothing they could do______leave the car at the roadside where it had broken down. 

A. unless B. instead of C. than D. but 

Câu này kiểm tra thí sinh về cách dùng của liên từ but. Thông thường ai cũng dễ dàng biết được cách dùng của and trong việc nối 2 động từ cùng hình thức ( nguyên mẫu - nguyên mẫu, thêm ing - thêm ing ...v..v.)  

Ví dụ:  

I can drink and eat at the same time.

Previous Page of 15Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended