Tiếng việt

spinner.gif

Nghĩa sự việc: sự việc đề cập trong câu. Biểu hiện trong vai trò chủ, vị , trạng, khời ngức vài một số tp phụ khác.

Nghĩa tình thái: thể hiện thái độ, đánh giá đối với sự việc. Được bộc lộ qua từ ngữ tình thái trong câu.

Phong cách ngôn ngữ chính luận: dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng trong hội thảo, nghị, thời sự nhằm trình bày, bình luận, đánh giá sự kiện

đặc trưng: tính công khai quan điểm

        chặt chẽ trong diễn đạt, suy luận.

        truyền cảm, thuyết phục.

Comments & Reviews (5)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended