Sao Truc bai Than thoai

spinner.gif

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:

6: Do 1 --- 6' : Do 2

5: Re 1 --- 5' : Re 2

4: Mi 1 --- 4' : Mi 2

3: Fa 1 --- 3' : Fa 2

2: Sol 1 --- 2' : Sol 2

1: La 1 --- 1' : La 2

0: Si --- 0b: Si giáng

Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do

Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến

The Myth:

Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3 2 1 5 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5

5 1 4 5 4 3 2 1 5 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5

(5 4 3 2 1 3 4 6 5 3 2 1 1 5 4 3 2 1 3 4 6 5 3 2 3 3) ( ) <--- thổi lặp lại 1 lần nữa phần trong ngoặc

Đoạn 2: 5 1 4 5 4 3 2 1 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5

5 1 4 5 4 3 2 1 5 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5

( ) ( )

Đoạn kết: 5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 2 1 5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 3

( ) ( )

5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 2 1 5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 3

5 4 3 2 1 3 4 6 5 5 3 2 1 1 5 4 3 2 1 3 4 6 6-5 3 2 3 3. Hết

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended