Sao Truc bai Than thoai

spinner.gif
Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3 2 1 5 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5
5 1 4 5 4 3 2 1 5 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5
(5 4 3 2 1 3 4 6 5 3 2 1 1 5 4 3 2 1 3 4 6 5 3 2 3 3) ( ) <--- thổi lặp lại 1 lần nữa phần trong ngoặc
Đoạn 2: 5 1 4 5 4 3 2 1 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5
5 1 4 5 4 3 2 1 5 5 5' 6' 5' 6' 2 1 5 5 5' 6' 2 1 0b 1 2-3 5 1 2 3-4 5
( ) ( )
Đoạn kết: 5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 2 1 5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 3
( ) ( )
5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 2 1 5 4 3 2 1 3 4 6 1 2 3 2 3 3
5 4 3 2 1 3 4 6 5 5 3 2 1 1 5 4 3 2 1 3 4 6 6-5 3 2 3 3. Hết

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended