Newadult Stories

Refine by tag:

4 Stories

שרה תמיד אלייך by liabens123
שרה תמיד אלייךעל ידי ליה בן שלוש
"הוא חוסם אותי עם החזה שלו מלפנים ודלת התא מאחוריי. אני קופצת את אצבעותיי בחיקי ומרימה אליו מבט. "עוף לי מהדרך" אני אומרת ושוב מנסה לזוז אך יודעת שזה לשוו...
Catch feels by barshmelo
Catch feelsעל ידי Pigeon
״איך את מסתכלת עליי עם העיניים היפות שלך,אבל מחפשת רק דברים רעים עליי?״ אלי אברנת׳י עוברת לאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג׳לס. היא יודעת שיהיה לה טוב שם,זו ההזדמנות שלה ל...
Project x by stavi12345
Project xעל ידי Anastasia Steele❤
ספר 1 מתוך 3 רוב האנשים חולמים על הכוכבים והדברים שבאים מהם. יש להם אפילו את הפתגם הידוע לשמצה ״לירות על הירח;גם אם אתה לא מצליח אתה תהיה בין כוכבים.״ אבל אף אחד לא חולם...