About

Đang ở tại (thiên đường + địa ngục)/2 = trần gian ><
  • Location:
    Sơn Tây
  • Joined:
    5 years ago

Reading Lists

Read Later
1 stories
Favorites
2 stories

267 Published Works

Featured work.

Trọng sinh chi tài nữ đương gia

Social data: 2.9K reads. 3 votes. 0 comments.

Description:


Other Works by kyo_91st.


kyo_91st
Vui v~ Lần đầu mình thấy có bạn đọc H&np có cmt như vậy. Chắc là thiên sứ mới bắt đầu "sa ngã" =))) Hì, chắc do t đã đọc thể loại này quá nhiều rồi nên mới nhận ra những cái hay và quý giá trong truyện này chăng? ^^ Đọc truyện với nhiều mục đích khác nhau mà, mỗi người một suy nghĩ, feel free thôi ^__^
hm_lilly posted a message to kyo_91st
hi . i really like ur story in english. it was good can u plz post more stories in english bcaz i dont know any other language . but i apreciate ur work :)