Previous Page of 3Next Page

Reviewer in Fil. Kasaysayan Ng dula

spinner.gif

 Kaligirang Pangkasaysayan

ng Dula

 

 

Ang Drama o Dula ay nag-ugat sa salitang griyego na ayon sa diksyunaryo, ang ibig sabihin ay akdang pampanitikan na inilalahad sa pamamagitan ng wika at galaw ng mga tauhang gumaganap.

              Ang Drama o Dula ay nagsisimulang lumaganap sa Pilipinas noong mga unang taon ng pananakop ng mga Amerikano.          

 

 

 

             Matutunghayan ang mga sumusunod bilang sangkap ng isang dulang pangtanghalan:

• Tagpuan- Panahon at pook kung saan nagaganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula.

• Tauhan- ang mga kumikilos at nabibigay-buhay sa dula, sa tauhan umiikot ang mga pangyayari.

• Tunggalian- maaaring sa pagitan ng mga tauhan o tauhan laban sa kanyang paligid o tauhan laban sa kanyang sariling kahinaan.

• Kasukdulan- sa bahaging ito nasusubok ang kakayahan at katatagan ng tauhan, sa bahaging rin ito pinakamasidhi o pinakamabugso ang damdamin ng mga tauhan o kaya ay nasa sukdulan ang tunggalian.

• Kakalasan- ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan ng mga suliranin at pag-aayos sa tunggalian.

• Kalutasan- sa bahaging ito nalulutas at nawawakasan ang mga suliranin.

 

               Ang Kasaysayan ng Dulang Pilipino ay isinilang sa lipunan ng mga katutubong Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop. Ayon sa mga mananalaysay, ang mga katutubo’y likas sa mga awit, sayaw at tula. Gayundin, sila ay mayaman sa epikong bayan na kalimata’y isinasalaysay sa pamamagitan ng pag-awit. Ang mga awit,sayaw at ritwal ay karaniwang ginaganap para sa pagdiriwang ng kaarawan, binyag, pagtutuli; ligawan, kasalan, kamatayan; pakikipagdigmaan, kasawian,pananagumpay; pagtatanim, pag-aani, pangingisda at iba pa. 

 

 

Mga uri ng dulang pilipino

 

Mga Katutubong Dula

Dula sa panahon ng kastila

Dula sa panahon ng amerikano

Bikal at Balak

Karilyo

Bayok at Embayoka

Kasayatan

Dallot

Pamanhikan

Dung-aw

Hugas Kalawang

Daling-Daling

Dula sa panahon ng kastila

Moro-moro

Senakulo

Karagatan

Duplo

Salubong

Paglakad ng Estrella at ng Birhen

Pinetencia

Carillo

Puteje

Juego de Prenda

Bulaklakan

Pananapatan

Moriones

Dali Alay(Flores De Mayo)

 Pangangaluwa

Panuluyan

Tibag

Santacrusan

Papuri/Puton

Dula sa panahon ng amerikano

Sarsuwela

 

               Ayon sa mga mananalaysay, ang matatawag na tunay na uri ng dula ay nagsisimula sa mga unang taon ng pananakop ng mga amerikano. Bagaman may mga dulang napanood at pinaglibangan ang mga katutubong pilipino, masasabing hindi pa ito ganap na dula sa kadahilan hindi ito nagtataglay ng pinakamalalim na pangarap ng isang bansa,di rin ito naglalarawan ng sariling kaugalian o naglalahad ng buhay o pagpupunyagi ng isang katutubo.

 

               Ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas ang nagbigay ng panibagong sangkap sa mga katutubong dula. Ang mga dulang kagaya ng komedya ay naimpluwensyahan ng mga kastila upang mapalaganap ang kristiyanismo sa kapuluan.

                Ang dula sa ating bansa ay kasintanda ng kasaysayan ng pilipinas. Bahagi na ito ng ating tradisyon. Mga tradisyong nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga pilipino. Ngunit iisa ang layunin ng mga mandudula; ang aliwin ang mga mamamayang pilipino at higit pa sa lahat, bigyang buhay ang mga pangyayari sa kanilang buhay.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (35)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended