Previous Page of 13Next Page

bai tap tinh huong quan tri hoc

spinner.gif

 

 

 

CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO

 

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

 

Bài tập số 11:Ứng xử với nhân viên ở vị trí mới

 

       Xuân mới được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh Miền Nam của Công ty Du lịc Xuyên Việt.Chi nhánh có mười người,gồm mộ giám đốc phụ trách chung,ba hướng dẫn viên,ba nhân viên kinh doanh,một thư ký văn phòng,một nhân viên kế toán  và một bảo vệ.

 

Cho tới ngày bổ nhiệm,Xuân đã có 5 năm tổ chức các chương trình du lịch ở một chi nhánh khác ở công ty.Hải,một nhân viên trong chi nhánh này,đã từng có triển vọng được bổ nhiệm lầm giám đốc chi nhánh,rất phẫn nộ khi Xuân được bổ nhiệm.Anh cho rằng  mình hiểu biết về  địa bàn nhiều hơn Xuân và có quan hệ tốt với hầu hết các thành viên trong nhóm.

 

Cong ty có một hệ thống đặt chỗ trên mạng và các công việc điều hành thường phải được quyết định rất nhanh.Thêm vào đó,phó giám đốc công ty còn yêu cầu Xuân quan tâm đến việc phát triển những quy trình mới để huấn luận nhân viên và cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

 

Câu hỏi:

 

-Câu 1: Ở vị trí công việc mới,Xuân gặp những khó khăn gì?

 

-Câu 2:Xuân cần ứng xử với các nhân viên của mình và với Hải như thế nào?

 

BÀI LÀM

 

 

 

Câu 1:

 

  Theo Koontz và O’Donnell  cho rằng : “ Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động của con người quan trọng hơn của người quản lý bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và  trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các mục tiêu đã định.”

 

Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và Stephen Robbins giải thích như sau : “Quản trị tiến trình hoạch định, tổ chức lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.” Theo đó quản trị bao gồm bốn chức năng là hoạch , định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

 

Trong đó đối với  chức năng lãnh đạo :

 

Một tổ chức bao giờ cũng gồm nhiều người, mỗi một cá nhân có tính cách riêng, hoàn cảnh riêng và vị trí khác nhau. Nhiệm vụ của lãnh đạo là phải biết động cơ và hành vi của người dưới quyền, biết cách động viên, điều khiển lãnh đạo người khác.chọn lựa phong cách lãng đạo phù hợp với những đối tượng và hoàn cảnh cùng với sở trường của người lãnh đạo nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các thành phần, thắng được sức ỳ của các thành viên trước những thay đổi. Lãnh đạo xuất sắc có thể đưa công ty tới thành công dù kế hoạch hay tổ chức chưa thật tốt, nhưng chắc chắn thất bại nếu lãnh đạo kém. Hãy cùng giải quyết tình huống trên để thấy những gì nhà lãnh đạo cần làm.

 

Câu 1: Những khó khăn của Xuân trong vai trò nhà quản lý mới, cụ thể đó là giám đốc chi nhánh Miền Nam:

 

Vì là giám đốc chi nhánh vừa được bổ nhiệm lên Xuân gặp khá nhiều khó khăn là điều không thể tránh khỏi, những khó khăn ấy xuất phát từ nhiều phía như đặc điểm công việc hay vân đề nhân sự…

 

     - Thứ nhất: Đó chính là môi trường làm việc mới - trước đây Xuân làm việc ở công ty trong chi nhánh khác, do đó những nhân viên do Xuân quản lý đều là những người mới và chắc chắn sẽ có những khoảng cách nhất định về sự am hiểu những nhân viên này về  năng lực, trình độ chuyên môn cũng như thái độ, hành vi ứng xử với cấp trên. Điều này gây khó cho nhà quản lý mới trong việc phân công công việc sao cho phù hợp năng lực từng cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất, tiếp đó là những hành vi ứng xử phù hợp với nhân viên cấp dưới. Trong số nhân viên đó có Hải một nhân viên có năng lực nhưng tỏ vẻ bất bình khi Xuân được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh

Previous Page of 13Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended