Previous Page of 370Next Page

Ngu Van

spinner.gif

Trường trung học phổ thông Cái Bè 

Bộ môn: Ngữ Văn 

-----o0o-----

GIÁO VIÊN: VÕ MINH NHỰT

NĂM HỌC 2008 - 2009

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

Trường: THPT Cái Bè. Tuần lễ thứ: 01. 

Lớp: 12. Môn: Ngữ văn. Tiết thứ: 1 - 2.  

 

 

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:  

Giúp học sinh nắm được: 

1. Kiến thức: Một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ CMTT năm 1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMTT năm 1945 đến hết thế kỉ XX 

3. Thái độ, tư tưởng: Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; không khẳng định một chiều mà cũng không phủ nhận một cách cực đoan 

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: 

- Sách giáo khoa Ngữ văn 12 - tập 1. 

- Sách giáo viên Ngữ văn 12 - tập 1. 

- Thiết kế dạy học Ngữ văn 12 - tập 1. 

- Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 - tập 1. 

- Giới thiệu giáo án Ngữ văn 12 - tập 1. 

- Bài tập Ngữ văn 12 - tập 1. 

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: 

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.  

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 

1. Ổn định lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ: (Không có).  

3. Giảng bài mới:  

Vào bài:  

Ở các chương trình Ngữ văn lớp 10 và 11, các em đã được tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của nền văn học Việt Nam từ khi hình thành nền văn học dân gian, văn học viết từ thế kỉ X cho đến hết thế kỉ XIX. Ở chương trình Ngữ văn 12 này, các em sẽ được tìm hiểu thêm về một giai đoạn văn học có thể nói là phát triển trong hoàn cảnh đặc biệt của dân tộc : Chặng đường văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT  

* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét khái quát nền văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1975 

- Thao tác 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá từ cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1975 

+ GV: Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của VHVN giai đoạn 1945-1975? 

+ HS: Đọc sách giáo khoa và tóm tắt những nét chính 

+ GV: Từ năm 1945 đến 1975, nước ta trải qua những biến cố, sự kiện nào? 

+ HS: Đọc sách giáo khoa và khái quát lại 

+ GV: Còn điều kiện kinh tế, văn hoá trong thời kì này như thế nào? 

+ HS: Đọc sách giáo khoa và khái quát lại I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMTT NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975:

 

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: 

- CMT8 thành công đã mở kỉ nguyên độc lập: tạo nên nền văn học thống nhất về tư tưởng, tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới (nhà văn - chiến sĩ. . 

- Trải qua nhiều biến cố, sự kiện lớn: Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ kéo dài, tác động mạnh và sâu sắc đến nhân dân và văn học. 

- Kinh tế còn nghèo và chậm phát triển.  

- Giao lưu văn hoá chủ yếu giới hạn trong các nước XHCN.  

+ GV: Lưu ý học sinh: Giai đoạn lịch sử này tuy chưa lùi xa, nhưng những thế hệ sinh ra sau 1975 không dễ lĩnh hội được nếu không hình dung được cụ thể hoàn cảnh lịch sử đặc biệt lúc đó: Đó là thời kì chiến tranh kéo dài và vô cùng ác liệt.

Previous Page of 370Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended