Kung saan ang mga manunulat ay nagsusumikap

Kung saan ang mga manunulat ay nagsusumikap

Mayroon kang kuwento. Hayaang mabasa ito ng mundo.

Ang lahat ay may kuwentong nais na ibahagi. Hayaang ang Wattys 2021 ang maging pagkakataon upang magawa mo ito. Ang Wattpad ay naghahanap ng mga kumpletong akda sa higit isang dosenang kategorya sa 10 mga lenggwahe. Undiscovered na mga kuwento. Fresh, at mga bagong boses. Fan favorites. Ang mga magwawaging kuwento ay makatatanggap ng front-of-the-line access sa mga oportunidad kasama ang Wattpad, at pagkakataong mabasa at ma-enjoy ng komunidad at iba pa. Kaya kung ang pangarap mo ay madiskubre, o 'di kaya ay matapos lamang. Ang. Kuwento. Mo. Ito na ang iyong taon. Simulan na ang pagsusulat.

Hindi ka mag-iisa. Magiging bahagi ka ng komunidad ng libo-libong Wattpadders mula sa buong mundo na gagamitin din ang Wattys season bilang kanilang pagkakataon na makamit ang kanilang personal na writing goals. Handa ka na bang magsulat?

How To Enter

Countdown bago mag-Wattys 2021

Linggo

Araw

Oras

Mga kailangan sa pagsumite

Magbubukas ang pagsusumite sa Wattys sa Miyerkules, July 7, 2021 at magsasara sa Martes, September 30, 2021. Ang mga kumpletong akda sa Wattpad na pasok sa eligibility requirements ay maikukunsidera. Maaaring may kuwento kang gustong simulan, o isang hindi pa natatapos na kailangan na lamang ng isang final push. Ito na ang iyong taon, at makakasama mo kami sa bawat hakbang.

Ang kumpletong eligibility requirements ay mahahanap na sa Wattpad, ngunit sa maikling salita:

40,000 minimum na mga salita

Ang kuwento ay naka-marka bilang 'complete'

Ang kuwento ay nai-post dapat pagkatapos ng ika-1 ng Enero, 2019

Dapat ay nakasulat gamit ang isa sa mga eligible na wika at genre

Mga Balita tungkol sa Wattys

Huwag magpahuli sa mga pinakabagong balita tungkol sa Wattys 2021. Bisitahan at i-follow ang The Wattys profile sa Wattpad.

Mga Dating Nagwagi

Balikan ang mga pahina ng mga dating nagwagi sa Wattys. Basahin ang mga kuwentong nag-uwi ng Watty awards noong 2020.

Wattpad Writes

Writer's block? Plot holes? Kailangan ng inspirasyon? Sagot ka namin. Mag-subscribe sa Wattpad Writes newsletter at makakuha ng inspirasyon, tips, at updates mula sa ating writing community sa iyong inbox kada buwan. Available lamang ito sa Ingles.