Kung saan ang mga manunulat ay nagsusumikap

Ang Watty Awards ay ang taunang pagdiriwang ng Wattpad ng mapanukaw, mapaglikha, at magkakaibang boses na pinipiling ibahagi ang kanilang mga kuwento sa Wattpad bawat taon. Ang Wattys ay higit pa sa isang parangal. Ito ay isang pagdiriwang ng kakayanang magbahagi ng mga kuwento.

How To Enter

Countdown sa Wattys 2020

ARAW

ORAS

MINUTO

Mga Kailangan sa Pagsali

Ang pagtanggap ng mga submission sa Wattys ay magbubukas sa ika-13 ng Hulyo 2020, Lunes. Ngunit maraming pagbabago sa taong ito, kabilang na ang—paghahanap namin ng mga tapos nang nobela. Kung matagal mo nang ninanais na makapagsulat at makatapos ng isang nobela, ANG TAONG ITO AY PARA SA IYO, at sasamahan ka namin sa bawat hakbang, bawat pag-unlad, bawat kabanata. Ang kumpletong eligibility requirements ay mababasa sa Wattpad, ngunit bilang buod:

50,000 salita ang minimum

Ang kuwento ay dapat kumpleto na

Ang kuwento ay nararapat na naka-post na pagkatapos ng Enero 1, 2017

Nararapat na nasa isa sa mga eligible na lenggwahe at genre

Mga Balita sa Wattys

Alamin ang pinakabagong balita tungkol sa Wattys 2020. Bisitahin at i-follow ang Wattys profile sa Wattpad.

Mga Nagwagi

Balikan ang mga dating nagwagi sa Wattys. Basahin ang kanilang mga kuwento na nag-uwi ng Wattys Awards noong 2019.

Daan sa Wattys Podcast

Writer's block? Plot holes? Kailangan ng inspirasyon? Napagdaanan din iyan ng ating mga host na sina Keely at Nick. Mag-subscribe para sa bi-weekly dose ng Wattys wisdom.

How To EnterHow To Enter