_Đừng tự hào mình ngèo mà học giỏi hãy tự hỏi tại sao gỏi mà vẫn nghèo.Tôi đây chưa bao giờ tự ti vì giàu mà dốt mà luôn tự hào cái khoản dốt mà vẫn giàu đó thui !!!
  • vĩnh yên-vĩnh phúc
  • JoinedApril 6, 2012