Page đăng convert đam mỹ ~ thế thôi.

Có gì thắc mắc cứ việc hỏi ha, mềnh thấy sẽ trả lời, chúc mọi người xem truyện vui ~ <3
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • JoinedJuly 30, 2017Stories by Kurein Yi
Khắc kim tống tình duyên by yKurein
Khắc kim tống tình duyên
Mỗ thiên, 《 thiên nguyên 》 đệ nhất khắc kim đại lão: Tử tình duyên, ta muốn lui du. Thế giới tần đạo điên rồi...
ranking #13 in thoảimái See all rankings
Cùng tử thần chơi trốn tìm (vô hạn) by yKurein
Cùng tử thần chơi trốn tìm (vô hạn)
Nếu có một ngày tận thế, ngươi chuyên nghiệp tài cán vì ngươi làm cái gì? Giản Ôn: Họa di ảnh. Tận thế còn ch...
ranking #191 in linhdị See all rankings
Khứ ngã gia tố tác nghiệp ba! by yKurein
Khứ ngã gia tố tác nghiệp ba!
Hai cái tiểu nam hài cùng nhau trưởng thành đại nam hài, cứu vớt thế giới (có thể không thành công) cố sự Tam...
ranking #206 in ngọtvăn See all rankings