• Joined:
    Aug 25, 2012 05:31PM


Featured work.

Patron

Social data: 106 reads. 7 votes. 2 comments.

Description: Yaşam gezinen bir gölgeden ibaret zavallı bir komedyen, bağıra çağıra saatini doldurur sahnede ve bir daha duyulmaz olur sesi; bir ahmağın anlattığı masaldır bu, avazı çıktığınca, hiddetli ve hiçbir anlamı olm...Read