• JoinedJuly 5, 2017

Following


Story by xunu1793
[Short fic] [Vkook] [HE] Hành trình anh và em by xunu1793
[Short fic] [Vkook] [HE] Hành trìn...
Đây là đứa con đầu lòng của au😙😙😙 hường lắm, có ngược nữa, nói chung là HE nhé các chế >< ...
3 Reading Lists