~"The Lord is my light and my salvation whom shall I fear Lord. The Lord is the strength of my life whom shall I be afraid."~ 
~"O le atua o lo'u malamalama. Ma lo'u fa'aolataga. O ai ou te fefe iai.
O le atua o ia o le malosi, I lo'u olaga, O ai ou te fefe iai"~
Psalm 27:1-14

"God is good!"
"ALL THE TIME."
"All the time."
"GOD IS GOOD!"
~Every Polynesian Church #PolynesianSamoan4eva
  • SOMEWHERE OVER DA RAINBOW!!!
  • JoinedMarch 17, 20161 Reading List