Only Mark Tuan
  • xxx
  • JoinedApril 9, 2015Stories by Iris Jjang
Mr President's Inamorato - Jark (Complete) by virgonuna
Mr President's Inamorato - Jark (C...
Jacks, anh muốn gì nữa từ tôi, từ những đau đớn mất mát này? Hoặc chỉ một phút, hoặc một giây, anh có thể dừn...
Sẽ không ai tìm thấy by virgonuna
Sẽ không ai tìm thấy
Thơ, tạp văn, bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ ra. Về đàn bà, đàn ông, về bóng...
Our distance - Jark Series by virgonuna
Our distance - Jark Series
tập drabble viết online ngẫu hứng không có chủ đề nhất định, không có độ dài cụ thể top!Jack và bot!Mark