user74016249

(( لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم))
     	
     	الناصريه تنزف ##
     	
     	

s_8_sr

@user74016249 ❤️
Reply

user74016249

@ user74016249 امين يارب
Reply

A200017A

@ user74016249 الا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
     	 وربي فاجعه عظيم 
     	 ربي يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته 
Reply

s_8_sr

سلام عليكم 

user74016249

(( لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم))
     
     الناصريه تنزف ##
     
     

s_8_sr

@user74016249 ❤️
Reply

user74016249

@ user74016249 امين يارب
Reply

A200017A

@ user74016249 الا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
      وربي فاجعه عظيم 
      ربي يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته 
Reply

user74016249

اي اليوم عيد ميلادي ماكو كل عام وانتي بخير 

user74016249

@ keean45 تسلم وانت بالف خير 
Reply

keean45

@user74016249 
      كل عام وانتي بالف خير وصحه وسلامه وتحقيق الامنيات
Reply

user74016249

@ ------NNN---- مساء الخير 
      وانت بالف خير ياورده
Reply

user74016249

(( مَوِ ګلَمَنِ مَشٍهِ عٌلَ گأّعٌ حٌيِّ يِّرزِّقِ تّحٌَّسبِوِنِهِ 
     
     أّګوِ عٌدِلَيِّنِ شٍبِعٌوِ مَوِتّ وِأّګوِ مَيِّتّ يِّذّګروِنِهِ ))
     
     مََّسأّءأّلَخَيِّر 

0zai_lx18

@ user74016249 صّـْْ(☑)ـْْحّ 
Reply

user74016249

@ Uk___e عيونج الحلوه ورده
Reply

user74016249

@ A------ddd الله يعافيج حبي 
Reply

user74016249

أّشٍهِر مَثّلَ فِّرنَِّسيِّ يِّقِوِلَ 
     
     (( أّعٌط حٌبك لَزِّوِجِك وِأّعٌطّ َّسرګ لَوِأّلَدِتك ))
     
     لَمَنِ تّعٌطّيِّ أّلاثّنِأّنِ ّ

Ayo_o97

@ user74016249 نفس شي
Reply

66tmemea

نفس الشي. حبي لزوجي وصديقتي امي @user74016249 
Reply

user74016249

(( أّلَيِّذّبِحٌ بِلَ هِلا. أّحٌتّأّريِّتّ 
     
     حٌأّتّمَ صٌعٌدِ صٌيِّتّهِ بِذّبِحٌتّّ حٌصٌأّنِهِ ))
     
     مََّسأّء أّلَخَيِّر 

user74016249

@ user74016249 z-hraa5 ozai-lx18 user08107438 مساء العافيه نورتو المنصه 
Reply

user-snfoora

@user74016249 مساؤؤ ورد
Reply

0zai_lx18

@ user74016249 مساؤ
Reply

user74016249

عاجل عاجل
     
     (( بِأّرګوِلَيِّ تّعٌيِّنِتّ بِعٌدِ غٌدِ أّدِأّوِمَ قِبِلَ جِنِتّ ګأّتّبِهِ بِأّلَوِصٌفِّ 
     
     خَريِّجِهِ وِبِأّنِتّظّأّر تّعٌيِّنِ هَِّسهِ رأّحٌ أّګتّبِ مَوِظّفِّهِ بِأّنِتّظّأّر عٌريَِّّس 
     
     هِهِهِ أّحٌبِ أّشٍګر مَنِ هِذّأّ أّلَمَنِصٌهِ أّمَيِّ وِأّبِوِيِّهِ َّسر نِجِأّحٌيِّ 
     
     وِأّحٌبِ أّشٍګر شٍخَصٌ بِعٌيِّدِ عٌلَيِّهِ هِوِ مَنِ يِّقِرأّ هِأّيِّ أّلَرَّسأّلَهِ 
     
     يِّعٌرفِّ نِفَِّّسهِ شٍګرأّ لَګمَ يِّأّقِوِمَ أّلَوِأّتّبِأّدِ ))

Amwry20

@user74016249 
      *هَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِهَِاَِاَِاَِاَِاَِاَِاَِاَِاَِيَِۂ.ᵳ♚َِ َِ❈َِ✌َِ☻َِ َِ❥َِ↷ََِِ͢┊َِَََِِِِِ* 
Reply

user74016249

@ Zainosa حبيبتي تسلمين يارب الموفقيه لجميع 
Reply

Zainosa

@ user74016249 يعمري فرحتلج والله الف مبروك كلبي تستاهلين كل خير
Reply

j_u_h_u

كــــــــــــــل عـــــــــام وانتـــــــــي بالـــــــف خيـــــر انشالله تحقيق الاماني ❤️ياربب

user74016249

@ G_______H وانت بالف خير يارب نورتي 
Reply

user74016249

@ Uk___e وانت بالف خير ورده