A teenager. 
An ambivert.
A secretive.
A sociopath? Kidding ofc!
Ambitious, lol srsly... Nah
A proud EunVMinKookGi shipper :>
  • Joonie's Illegirl Dimple
  • JoinedApril 4, 2016Stories by Nicoleen
Inlove With You Again by unknownymous8
Inlove With You Again Teen Fiction
Bata palang ay malapit na sa isa't-isa sina Heinna at Callade. Lagi silang nagkakasundo sa iisang bagay. Hanggang sa magdalaga't binata ang mga ito, hindi parin nagbabago ang pakikitungo nila sa bawat isa... Nguni...
I Hate Them All by unknownymous8
I Hate Them All Teen Fiction
I hate my family. I hate my friends. I hate my relatives. I hate school. I hate my life. I hate peoples. I hate this world. I hate myself... I want to, I want to disappear. I HATE THEM ALL
Broken Promises by unknownymous8
Broken Promises Teen Fiction
Buong buhay ni Yuinne, umasa siyang tutuparin ng mga taong malalapit sakanya ang mga pangako nila. Pero lahat ng iyon unti-unting naglalaho. Natuto siyang kalimutan ang lahat ng iyon at bumangon muli. Kakalimuta...
1 Reading List