Romsae, Romswaaag:

A teenager.
An ambivert.
A secretive.
A sociopath? Kidding ofc!
Ambitious, lol srsly... Nah
A proud EunVMinKookGi shipper :>

Status: Inactive
  • Joonie's Illegirl Dimple
  • JoinedApril 4, 2016Stories by Nicoleen
Broken Promises by unknownymous8
Broken Promises
Buong buhay ni Yuinne, umasa siyang tutuparin ng mga taong malalapit sakanya ang mga pangako nila. Pero laha...
I Hate Them All by unknownymous8
I Hate Them All
I hate my family. I hate my friends. I hate my relatives. I hate my classmates. I hate my teachers. I hate m...
+17 more
Inlove With You Again by unknownymous8
Inlove With You Again
Bata palang ay malapit na sa isa't-isa sina Heinna at Callade. Lagi silang nagkakasundo sa iisang bagay. Hang...
1 Reading List