Romsae, Romswaaag:

A teenager.
An ambivert.
A secretive.
A sociopath? Kidding ofc!
Ambitious, lol srsly... Nah
A proud EunVMinKookGi shipper :>

Status: Inactive
  • Joonie's Illegirl Dimple
  • JoinedApril 4, 2016Stories by Nicoleen
I Hate Them All by unknownymous8
I Hate Them All
I hate my family. I hate my friends. I hate my relatives. I hate my classmates. I hate my teachers. I hate m...
Broken Promises by unknownymous8
Broken Promises
Buong buhay ni Yuinne, umasa siyang tutuparin ng mga taong malalapit sakanya ang mga pangako nila. Pero laha...
Inlove With You Again by unknownymous8
Inlove With You Again
Bata palang ay malapit na sa isa't-isa sina Heinna at Callade. Lagi silang nagkakasundo sa iisang bagay. Hang...
1 Reading List