• Joined:
    May 01, 2012 11:15AM

Featured work.

Wishing for a Second Chance (ONGOING)

Social data: 106 reads. 0 votes. 0 comments.

Description:Read

Other Works by tutifruity.
You and I Collide (ONGOING)

You and I Collide (ONGOING)

42 0 0

Kwento ito ng dalawang tao na hindi naniniwala sa Pag-Ibig. Alamin natin kung papaano nila babaguhin ang...

Story Reading List