Mọi người đừng fl nick này, đây chỉ là nick phụ không có đăng truyện.

Có fl thì fl nick chính của mình là @jaehuyn_142 nhé, trên đó mới có truyện cho mọi người đọc~~

Mình có một nick phụ nữa là @linhmieu777

Không hoạt động thường xuyên nên có gì cần nói thì qua nick chính của mình nhé~~~~
  • JoinedOctober 26, 2019