• JoinedAugust 15, 2017Story by Jenjen Rose
Nhật Ký Con Lùn by thuy1242006
Nhật Ký Con Lùn Humor
Đơn giản là nhật ký do 1 con lùn viết về những ngày của nó. 😜 Ai đọc rồi biết.
1 Reading List