Thần Dứa, một trái dứa chín vàng thích đu giai.
  • JoinedAugust 28, 2018Stories by Thần Dứa
[Chu Bạch] Đường viên ký ức by thandua12
[Chu Bạch] Đường viên ký ức
Tên: Đường viên ký ức Tên gốc: 记忆方糖 Tác giả: 三三 @ lofter Dịch: QT đại thần Biên tập: Thần Dứa CP: Chu Nhất Lo...
ranking #105 in rps See all rankings
[Chu Bạch] Hoa viên nhà chân long thượng tiên có cây cải tinh by thandua12
[Chu Bạch] Hoa viên nhà chân long...
Tên: Hoa viên nhà chân long thượng tiên có cây cải tinh Tên gốc: 神仙花园里的白菜精 Tác giả: 龟行居止 @ lofter Minh họa th...
ranking #107 in rps See all rankings
[Chu Bạch] Bạn trai meo meo của tôi by thandua12
[Chu Bạch] Bạn trai meo meo của tôi
Tên: Bạn trai meo meo của tôi Tên gốc: 我的猫科男友 Tác giả: 乌苏里亚灯塔 @ lofter Minh họa: 无非风月 @ lofter Rating: PG-13 ...
ranking #65 in dongnhan See all rankings
7 Reading Lists