Những truyện sưu tầm mình đã xoá nếu bạn nào muốn đọc lại thì vào link sau.

. 12 chòm sao và đêm Halloween: http://truyen.fullforums.net/f77-forum
. Vũ khúc Halloween: http://truyen.fullforums.net/f48-forum
  • JoinedJuly 27, 2014

Following


Stories by Elis
[Jelsa] Duyên tình truyền kiếp by snowflake6201
[Jelsa] Duyên tình truyền kiếp
Author: Elis (@snowflake6201 Wattpad) Pairing: Jelsa (Jack Frost - Elsa) Category: Fanfic, General Disclaimer...
ranking #1 in jelsa See all rankings
Thần thoại Hy Lạp by snowflake6201
Thần thoại Hy Lạp
Tác giả: Nguyễn Văn Khoả
2 Reading Lists