"Life is a symphony" - Discover the beautiful moment that Mother Nature giving to us through the essence of words. That is my great mission and desire for writing.

"Cuộc sống là một bản giao huởng" - Hãy khám phá những khoảnh khắc đẹp tuyệt mà tạo hoá ban tặng ta qua những tinh hoa của ngôn từ. Đó là sứ mệnh và khát vọng cho tôi chắp bút.
  • Neo-DoHa, Shibuya, Tokyo, Japan
  • JoinedNovember 22, 2017Story by DoHa Vōn Rüsi
[Night Novel] Nắng trên triền núi by sirdoha
[Night Novel] Nắng trên triền núi
"Kei-san luôn làm rất nhiều thứ cho người khác. Cậu cũng giúp tớ không biết bao lần nhưng đồng thời lại...
ranking #3 in doha See all rankings