shelly_shiny shelly_shiny Jan 30, 2014 11:23AM
tết này chúc mọi người vui vẻ như chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu nhé!   ^^
View all conversations

Featured work.

Tình Văn làm ruộng ký [ hệ thống ]

Social data: 321 reads. 1 votes. 0 comments.

Description: Văn án Làm Tình Văn không lại là cái cha mẹ điềm xấu, gia hương không biết nơi nào nô tì, Làm nàng có tráng kiện kim đùi, cùng nghịch thiên bàn tay vàng hệ thống, Vận mệnh của nàng còn có thể là mười bảy tuổi...Read

Other Works by shelly_shiny.
không gian nặng từ nhỏ làm ruộng

không gian nặng từ nhỏ làm ruộng

1.4K 15 0

Đời trước, Hàn Phỉ vì cặn bã nam từ bỏ hết thảy. Cuối cùng cặn bã nam bởi vì Tiểu Tam một câu nói, liền...

Tận thế chi đêm lan lâm uyên end

Tận thế chi đêm lan lâm uyên end

4.4K 15 2

không gian đi theo

không gian đi theo

15.6K 78 9

sống lại chi lão công đến trong chén đến

sống lại chi lão công đến trong chén đến

1.7K 8 1

Story Reading List

Story Reading List