Nhà cũ http://www.wattpad.com/user/hwangjini10
thêm nhà mới vì nick cũ ko đăng được nửa
http://www.mediafire.com/download/c3491vz31qg3biu/W3.apk
  • Location:
    HCM
  • Joined:
    Aug 26, 2012 05:05AM
shelly_shiny shelly_shiny Jan 30, 2014 11:23AM
tết này chúc mọi người vui vẻ như chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu nhé!   ^^
View all conversations

Featured work.

Tận thế chi đêm lan lâm uyên end

Social data: 4K reads. 14 votes. 2 comments.

Description:Read

Other Works by shelly_shiny.
không gian đi theo

không gian đi theo

13.5K 66 8

sống lại chi lão công đến trong chén đến

sống lại chi lão công đến trong chén đến

1.6K 8 1

sống lại trở về thành nhớ

sống lại trở về thành nhớ

3.7K 15 8

Lòng dạ hẹp hòi mang thù Trình Anh, bởi vì bị người vung chi phiếu đoạt bạn trai, Cho nên trong lúc nhất...

Tận thế sống lại chi sống thêm một lần

Tận thế sống lại chi sống thêm một lần

9.7K 48 10

Story Reading List

Story Reading List