Tự có hiểu lấy.
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • JoinedSeptember 12, 2014


Following


Stories by Không Nên
[Taeny][Collection] Of Strangers and Love by shallnot
[Taeny][Collection] Of Strangers and Love Fanfiction
Author: shallnot Pairing: Taeny (SNSD) Published: Nov 16th, 2016 Rating: G Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết. Là sản phẩm của hoang tưởng và phi lợi nhuận. A/N: Nhịp nhanh, OOC, lý sự và sến.
[BH][Edit] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! | Xà Mục Sắt by shallnot
[BH][Edit] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! | Xà Mục Sắt General Fiction
Yêu nghiệt tiểu tam, gan ngươi to bằng trời! Tên gốc: Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! ( 妖三儿,你色胆包天!) *sắc đảm bao thiên: háo sắc đến liều mạng. Tác giả: Xà Mục Sắt Thể loại: Nguyên phối x tiểu tam, hiệ...
1 Reading List