seret0nin

seret0nin

Züleyha büyüdükçe güzelleşti.yanaklarındaki kızarıklık, sabah güneş doğmadan önce doğuda göğü kaplayan nârin kırmızılıktan daha güzel ve hoştu. Gül yaprakları kadar tâze ve kırmızı, kan kadar nârin dudakları bâdeyi-aşk gibi bayıltıyordu.