K. Tιmothée #18
❃ B Λ Ο W. Ρ Ο Σ Ε ❃
Λιλιεαε; λυν δεαδ;
❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃
Pasión; realidad
Rebelión; negación
Amor; arte.
  • JoinedMarch 5, 2020