#teamnvcthụ Yullen => all x Allen; TezuRyo (pillar pair) AtoRyo (royal pair) => all x Ryoma; Tán Tu Chu Diệp => all x Diệp Tu; KidShin
  • JoinedJanuary 10, 2014

Following


Stories by Rukikuchi Ai
[Đồng nhân][Diệp thụ] 2 by rukikuchiai
[Đồng nhân][Diệp thụ] 2
Chỉ đăng đồng nhân cp Diệp thụ, ngoài Diệp thụ chỉ ăn Cao Kiều, nhận Mạc Tranh Đỗ Nhu, ko ăn song hoa, song q...
ranking #25 in danmei See all rankings
[Hoàn][QT] Dị giới tu chân giả by rukikuchiai
[Hoàn][QT] Dị giới tu chân giả
East vương quốc ma khí trong đại hội, Cean · Flame trổ hết tài năng, trở thành đông đảo tuổi còn trẻ học sinh...
ranking #145 in tuchan See all rankings
[Đồng nhân][Phong thần/Tây du] by rukikuchiai
[Đồng nhân][Phong thần/Tây du]
Tập trung vào một số nhân vật Na Tra, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không...
ranking #9 in tâydu See all rankings