alkibiades: atina'nın ünlü devlet adamlarından biridir. henüz çok gençken demagogos, yani halk önderi olarak başa geçen bu adam, atina'yı sicilya seferine sürüklemiş (415), bu sefer korkunç bir yenilgi ile sonuçlanınca, kendisi kaçmış, bundan sonra da zaman zaman atina'nın düşmanlarıyla işbirliği etmiştir.
  • lonesome town
  • JoinedJune 30, 2017