• Joined:
    Mar 26, 2014 08:59PM

Featured work.

Saftrikk Vampir

Social data: 4.1K reads. 261 votes. 133 comments.

Description: Efdal çok mu çok popüler bir çocuktur. İnsanları kendine çok rahat bağlayabilir. Tabi bizim saftrikk vampir de ona bağlananlardan birisi.İlk zamanlarda Efdal e aşık olsa da Efdal in yaptığı ihanete karşılık on...Read