hí...mч nαmє ís rαín dσmσndσn єvєrчвσdч cαll mє rєínα αnd mч usєrnαmє ís rєíkσσk_1997 ín єvєrчthíng ínstαgrαm tíktσk αnd wαttpαd rєí ís frσm rєínα αnd kσσk ís frσm mч вíαs ín вts..jungkσσk αnd thє 1997 ís jungkσσk вírthчєαr 

ím 11 чєαrs σld ím turníng 12 ín sєptєmвєr 20 mч вírth чєαr ís 2008 í dσnt líkє wríttíng stσrч вєcαusє ím suck ím nσt gσσd

αnd ím вσrn ín phílíppínєs íf mч єnglísh ís вαd ím sσrrч єnglísh ís nσt mч fαv.suвjєct ín clαss вut í hαtє thє mσst ís mαth😂
  • JoinedNovember 20, 2016
4 Reading Lists