𝙥𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙙 𝙤𝙣 𝙢𝙮 𝙨𝙝𝙤𝙪𝙡𝙙𝙚𝙧  ↺  𝙥𝙖𝙪𝙡 𝙖𝙣𝙠𝙖

1:24 ───|────── 3:37
|◁ II ▷|
⇆ ↻ ⤮
_ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▉█ 𝟏𝟎𝟎%
⊱ ────── {.⋅ ღ ⋅.} ───── ⊰
❝ 𝙥𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙣𝙚𝙭𝙩 𝙩𝙤 𝙢𝙞𝙣𝙚, 𝙙𝙚𝙖𝙧.
𝙬𝙤𝙣'𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙠𝙞𝙨𝙨 𝙢𝙚 𝙤𝙣𝙘𝙚, 𝙗𝙖𝙗𝙮 ❞
⊱ ────── {.⋅ ღ ⋅.} ───── ⊰
❝── ──❞
𝐑𝐀𝐄! 𝐛𝐢𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥. 𝐭𝐡𝐞𝐲/𝐭𝐡𝐞𝐦. 𝐬𝐡𝐞/𝐡𝐞𝐫.
𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫. 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭[𝐢𝐬𝐡]. 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐰𝐨𝐫𝐦. 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐢𝐭𝐜𝐡.
𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭. 𝐢𝐧𝐬𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐜. 𝐝𝐮𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬.
❝── ──❞
⊱ ────── {.⋅ ღ ⋅.} ───── ⊰
❝── ──❞
𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐚 𝐬𝐚𝐝, 𝐛𝐢𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐦𝐩𝐭𝐬 𝐭𝐨
𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭, 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬
𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐚𝐥𝐥 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐬 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐲.
❝── ──❞
⊱ ────── {.⋅ ღ ⋅.} ───── ⊰
「 ❝ 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺𝘀 ❞ 」
𝐛𝐧𝐡𝐚. 𝐟𝐚𝐧𝐟. 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐜𝐫𝐚𝐟𝐭. 𝐫𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱. 𝐪𝐮𝐚𝐜𝐤𝐢𝐭𝐲.
𝐜𝐚𝐥𝐥𝐦𝐞𝐜𝐚𝐫𝐬𝐨𝐧. 𝐫𝐭𝐠𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠. 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐲 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧.
𝐡𝐞𝐫𝐨𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐮𝐬. 𝐡𝐚𝐦𝐢𝐥𝐭𝐨𝐧.
𝐡𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬. 𝐛𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥. 𝐝𝐞𝐚𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧.
「 ❝ ❞ 」
✧・゚: *✧・゚:*    *:・゚✧*:・゚✧
𝙮𝙤𝙪'𝙫𝙚 𝙣𝙤𝙬 𝙚𝙭𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙝𝙚𝙡𝙡,
𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙨𝙞𝙩.
───────────
h̶̢̻͔̏͐̌́̈́̂̀̾ ̶̨̡͖̹̼̫͌ȩ̸̡̛̹͈͚̺͖̜̜̓̌͆̀ ̷̛̓̍̉͗͠ͅl̶̨̯̭̍̽̚ ̶͎̻̬͑p̴̰̲̼̙̣̒͗̐̀͘̚͝ m̶̡̨̛͓̕͠ ̸̙̮͇̮͚̲̪̊̀̀̐́̅̅̑̅è̷̤̀͂̉
  • 𝐜𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐛𝐞𝐝. 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐡𝐮𝐠𝐬. 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞.
  • JoinedApril 6, 2019


Last Message
rae_cafe rae_cafe Sep 05, 2020 08:38PM
IM BACK FROM THE DEPTHS OF HELL WHAT DID I MISS
View all Conversations

Stories by ✧・゚:𝙗𝙪𝙜𝙨 𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮:゚・✧
𝐤𝐚𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 ☾ ᵇⁿʰᵃ ᵗᵉˣᵗᶠⁱᶜ by rae_cafe
𝐤𝐚𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 ☾ ᵇⁿʰᵃ ᵗᵉˣᵗᶠⁱᶜ
𝙠𝙖𝙧𝙤𝙨𝙝𝙞 (𝙣.) 𝙙𝙚𝙖𝙩𝙝 𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙤𝙫𝙚𝙧𝙬𝙤𝙧𝙠 ⎯ in which a stressed y/n relies on her gr...
ranking #221 in fanfiction See all rankings
𝙗𝙖𝙧 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨 ツ ᵇⁿʰᵃ by rae_cafe
𝙗𝙖𝙧 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨 ツ ᵇⁿʰᵃ
❝ 𝙨𝙤 𝙮𝙤𝙪 𝘿𝙊𝙉'𝙏 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙘𝙖𝙥𝙧𝙞𝙨𝙪𝙣? ❞ ⎯ in which y/n loses her marbles, but also has adventure...
ranking #1 in sayonara See all rankings