• Biên Hòa
  • JoinedMarch 8, 2014
Stories by phuong2706
Nhàn nhã Tứ phúc tấn by phuong2706
Nhàn nhã Tứ phúc tấn
Tứ gia trọng sinh, hắn thề đời này liền lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, đến nỗi hoàng đế, ái ai ai. Nhưng...
ranking #327 in bg See all rankings
Ung Chính ở xuyên qua by phuong2706
Ung Chính ở xuyên qua
Tứ gia xuyên qua ở thanh xuyên tiểu thuyết. Mỗi một lần nhìn thấy yêu nhất nhi tử hắn không phải ở tạo phản...
ranking #5 in thanhxuyen See all rankings
Unt[ Kiêu hãnh và định kiến ] ta thật là cái nữ vu a
Tác giả:Hạc phiitled Story by phuong2706
Unt[ Kiêu hãnh và định kiến ] ta t...
Hán Việt: [ ngạo mạn dữ thiên kiến ] ngã chân đích thị cá nữ vu a Tác giả: Hạc Phi Sersi là cái nữ vu, nhưng...
ranking #91 in dongnhan See all rankings
21 Reading Lists