« to infinity and beyond »

★彡 vmin
☆彡 kookmin

• bìa truyện được lấy từ những mẫu thiết kế có sẵn ở CanvaLink to all original fics:

"My boss thinks I'm cute" -
https://twitter.com/jjk_parkjm/status/1138079473704742912

"Best friend to lover" - https://twitter.com/sanasmo/status/1136154925748985856?s=21

"Tears" - https://twitter.com/japanduo/status/1124263049035014144?s=21
  • pên si nèe
  • JoinedMarch 29, 2017Stories by ♡
Vtrans | Tears by pansyouniverse
Vtrans | Tears
Title: Tears ( jungkook x jimin ) Author: @japanduo ( Twitter ) Link: https://twitter.com/japanduo/status/112...
ranking #1 in tears See all rankings
Vtrans | Best friend to lover by pansyouniverse
Vtrans | Best friend to lover
Title: Best friend to lover (taehyung x jimin) Author: @sanasmo ( Twitter ) Link: https://twitter.com/sanasmo...
ranking #36 in taemin See all rankings
KOOKMIN / Boyfriend by pansyouniverse
KOOKMIN / Boyfriend
"anh người yêu đẹp trai siêu cấp của jimin" kookmin ;; lowercase Đây chỉ là fanfiction, mọi chi tiế...
ranking #276 in parkjimin See all rankings
2 Reading Lists