𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐋𝐘 𝐄-𝐆𝐈𝐑𝐋 𝐏𝐄𝐆𝐆𝐘  


' 𝐄𝐋 𝐀𝐌𝐎𝐑 𝐄𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐔𝐍𝐀 𝐅𝐋𝐎𝐑 '


[🦋🌻]----
𝒉𝒖𝒇𝒇𝒍𝒆𝒑𝒖𝒇𝒇 𝒗𝒊𝒓𝒈𝒐
𝒇𝒊𝒇𝒕𝒆𝒆𝒏 𝒂𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒂
𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒕𝒍𝒆𝒔
ϟ


' 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐄𝐂𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐋𝐋𝐀𝐍𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 '

[🐙💞]----
𝐭𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐢𝐧𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐫𝐲𝐩𝗼𝐭𝐭𝐞𝐫
𝐩𝐞𝐚𝐤𝐲 𝐛𝐥𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝗺𝐛𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝗺𝐲 𝐩𝐲𝐫𝗼𝐜𝐲𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐧𝐞 𝗺𝐞𝗺𝐞𝐮𝐥𝗼𝐮𝐬 𝐢𝗺𝐚𝐥𝐥𝐞𝐱𝐱
𝐝𝐫𝐚𝐜𝗼 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐮𝐬 𝗺𝐚𝐥𝐟𝗼𝐲 𝐡𝐞𝐫𝗺𝐢𝗼𝐧𝐞 𝐣𝐞𝐚𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫
𝐫𝗼𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐰𝐞𝐚𝐬𝐥𝐞𝐲 𝐣𝐚𝗺𝐞𝐬 𝗺𝐚𝐫𝐫𝐢𝗼𝐭𝐭 𝗺𝐢𝐚𝗺𝗼𝐧
𝐠𝐞𝐞𝐧𝐞𝐥𝐬𝗼𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐚𝐝 𝗺𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 𝐭𝗼𝗺
𝐡𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞𝐬𝐭𝗼𝐧 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬 𝐡𝐞𝗺𝐬𝐰𝗼𝐫𝐭𝐡
𝐭𝗼𝗺 𝐡𝗼𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐥𝐢𝐳𝐚𝐛𝐞𝐭𝐡 𝗼𝐥𝐬𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭𝐭 𝐣𝗼𝐡𝐚𝐧𝐬𝐬𝗼𝐧


' 𝐋𝐔𝐄𝐆𝐎 𝐌𝐔𝐄𝐑𝐄 '
  • 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝗼𝗺 𝐫𝗼𝐬𝐞𝐧𝐭𝐡𝐚𝐥
  • JoinedAugust 25, 2020


Last Message
p-pyrocynical p-pyrocynical Aug 30, 2020 06:45PM
my sounds gone on my phone and it makes me wanna cry omgggg
View all Conversations