ʙᴀɴɴᴇʀ; נυиσ.


GIRLS


🌈-. ПΨЖ ,, 23 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵗʳˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(aмвer lιυ)


🌧️-. JЦПθ ,, 22 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(jυng wнeeιn)


🌈-. MIПΣΓVΛ ,, 20 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(oн ѕeυngнee)


🌈-. DIΛПΛ ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ѕorn ѕajaĸυl)


🌈-. PΣΓSΣFθПΣ ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵗʳˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(cнang ѕeυngyeon)


🌤️-. VΣПЦS ,, 18 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ĸιм lιp)


🌈-. ΣΓIS ,, 18 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(olιvιa нye.)


🌧️-. ΛΓƬΣMISΛ ,, 17 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵗʳˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(ιм yeojιn)


BOYS


🌈-. ΛPθLθ ,, 25 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ĸιм jongdae)


🌈-. JθΉППΨ ,, 24 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(joнnny ѕeo)


🌈-.ΉθΓЦS ,, 23 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(lee мιnнyυĸ)


🌧️-. ΉΨPПθS ,, 22 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(parĸ ѕeongнwa)


🌧️-. ΛΓΣS ,, 20 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(тen)


🌈-. θSIΓIS ,, 20 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(ĸιм тaeнyυng)


🌧️-. ƬΉΛПΛƬθS ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ĸang yeoѕang)


🌧️-. ΣΓθS ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(ĸιм yυgyeoм)


🌤️-. ΉΛDΣS ,, 18 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(lee jeno)


(🌧️) |single.|
(🌤️) |feeling something.|
(🌈) |in a relationship.|


- sᴛᴀʏ ᴏɴ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜɴᴅ ᴜɴᴛɪʟ ʏᴏᴜʀ ᴋɴᴇᴇs ʜᴜʀᴛ.
  • σн's нσυsє
  • JoinedJanuary 23, 2019


Last Message
ohfamily ohfamily Jun 19, 2020 09:46PM
# creo que mi bebé Nyx estará solita de nuevo.
View all Conversations

Stories by нypnoѕ.
oн'ѕ pιcтυreѕ by ohfamily
oн'ѕ pιcтυreѕ
ᶠᵒᵗᵒˢ ᵈᵉ ˡᵒˢ ᶤᶰᵗᵉᵍʳᵃᶰᵗᵉˢ ᵈᵉ ˡᵃ ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵃ.
ɪɴғᴏ ғᴀᴍɪʟʏ by ohfamily
ɪɴғᴏ ғᴀᴍɪʟʏ
ᶜᵒˢᵃˢ ᵈᵉ ˡᵃ ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵃ ᵒʰ.
ranking #998 in fakeland See all rankings