🌸កំពុងស្មុកនឹងរឿងការងារ រឿងរៀនសូត្រមែនទេ ម៉ោះអានប្រលោមលោករំសាយអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះសិនទៅ ទីនេះជាកន្លែងដែរជួយនាក់ឲបាត់អារម្មណ៍ទាំងនោះបាន👌😊💜
🥀🦊អ្នកនិពន្ធចំណូលថ្មីប្រលោមលោកបរទេស😹
  • JoinedMarch 25, 2020Last Message
nith_byy_kim nith_byy_kim Jun 19, 2021 11:55AM
ភាគទី០២(ឈ្មួញស្នេហ៍ក្បែររងើកភ្លើង) បងតួដូចអត់ចេះសុភាពមួយអូនតួសោះគំហគៗអាហូត‍https://www.wattpad.com/1077038731?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_on_publish&wp_una...
View all Conversations

Stories by មីនយ៉ូ-ជេន
🤍ឈ្មួញស្នេហ៍ក្បែររងើកភ្លើង🔥 by nith_byy_kim
🤍ឈ្មួញស្នេហ៍ក្បែររងើកភ្លើង🔥
( ឈុត ល្បិចស្នេហ៍បោកប្រាស់) 🍂_ជាស្នេហារវាងម្ចាស់សារៈមន្ទីនឹងកូនស្រីមេបញ្ជាការផ្ដើមពីភាពមិនចូលចិត្តនឹងល្បិចរា...
ranking #5 in fromtheheart See all rankings
☀︎︎☾ ភារកិច្ចបេះដូង ☽☀︎︎ by nith_byy_kim
☀︎︎☾ ភារកិច្ចបេះដូង ☽☀︎︎
🥀_ស្នេហាកើតឡើងមិនបានព្រៀងទុក កើតចេញពីអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅពេលនៅក្បែរគ្នា មានក្ដីសុខពេលនៅក្បែរគ្នារហូតកើតមានចិត្ត...
ranking #6 in thankyou See all rankings