Emchỉ là một hạt bụi nhỏ trong mot biển cát mênh mông>lạc lối ^^. Em cần một ai đó để dìu dắt nhưng thật tiếc là...... em đã đánh mất anh trong   chính biển cát đó,và khi em thấy cô đơn khi nhớ vè anh ,em tự hỏi.... liệu em có là gì cua anh hay đơn giản chỉ là..... một hạt cát nhỏ =))
  • Location:
    thai nguyen
  • Joined:
    Feb 07, 2012 01:24AM


Featured work.

Each of us needs a confidence(Dbsk fic)

Social data: 139 reads. 1 votes. 0 comments.

Description:Read

Other Works by nguyen_9x_dbj.

Story Reading List