About

  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists

Read Later
15 stories
Favorites
75 stories

84 Published Works

Featured work.

Thất giới hậu truyện

Social data: 11 reads. 3 votes. 0 comments.

Description: Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyền Huyễn Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã ngàn năm, vạn năm. Không ai hay biết, nhân loại bắt đầu, một thời đại chuyển biến, chớp mắt đã che phủ thời gian kéo dài của lịch sử. Biển c...

#398 in Adventure

Other Works by ngatran0903.
Thất giới truyền thuyết full

Thất giới truyền thuyết full

1.3K 24 0

Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo - Trên mảnh đất Trung Hoa xinh đẹp huyền...

#98 in Adventure
Completed
Hỗn nguyên võ tôn

Hỗn nguyên võ tôn

15 1 0

Tác Giả: Mạo Tự Hữu Tài Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpDị Giới - Võ Nguyên đại lục, linh khí tràn đầy, là t...

#328 in Adventure
Thần điển

Thần điển

29 2 0

Tác Giả: Phá Nam Tường Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo - Lời tác giả: Nếu nhân sinh như bàn cờ, ta...

#307 in Adventure
Thiên thần

Thiên thần

29 1 0

Tác Giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực Thể Loại: Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn "Thiên Thần" - một câu chuyện kỳ huyễn...

#277 in Adventure