• JoinedMay 5, 2012Stories by Nga Tran
[ Tổng ] Hiền Vương-Hiên Viên Tử Mạch by ngatran0903
[ Tổng ] Hiền Vương-Hiên Viên Tử M...
Thể loại: Đồng nhân, Đam mỹ, Cổ đại , OE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Trọng sinh , Xuyên nhanh , Xây dự...
Nịnh Thần [ Xuyên nhanh ]-Hiên Viên Tử Mạch by ngatran0903
Nịnh Thần [ Xuyên nhanh ]-Hiên Viê...
Thể loại: Đồng nhân, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Xây dựng sự nghiệp , Chủ công , Cung đình...
Trọng sinh chi đầu bạc ma nữ [ Lục Tiểu Phụng ]-Hiên Viên Tử Mạch by ngatran0903
Trọng sinh chi đầu bạc ma nữ [ Lục...
Thể loại: Đồng nhân, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Phim ảnh Nàng cả đời làm việc tiêu sái không kềm chế...
3 Reading Lists