• JoinedMay 5, 2012Stories by Nga Tran
Đường trước yến trở về- leidewen by ngatran0903
Đường trước yến trở về- leidewen General Fiction
Thời trước Lý tạ đường trước yến, bay vào tầm thường bá tánh gia. Kiếp trước bốn gả Lý bình, chung thành trạch đấu vật hi sinh, tử chết mình vong. Chưa từng tưởng, lại trở thành mười tuổi nông gia tú tài chi nữ. Cò...
Bổn cung bên người thú nhiều hơn- leidewen by ngatran0903
Bổn cung bên người thú nhiều hơn- leidewen General Fiction
Một đời vinh hoa hằng đế Đoan phi sống thọ và chết tại nhà, không ngờ lại trở lại bảy tuổi mới vào cung khi. Sống lại một đời, tái kiến tiểu oan gia, Ngươi đứng lại đó cho ta, làm bổn cung xoa bóp mặt.
Ngải Nhược hồng lâu sinh hoạt- leidewen by ngatran0903
Ngải Nhược hồng lâu sinh hoạt- leidewen General Fiction
Một sớm xuyên qua, lầm sấm ảo cảnh -- Đại Quan Viên chưa kiến, Tào Tuyết Cần thư chưa thành, hồng lâu còn không có thành hình, làm mệnh trung chú định "Hoài ngọc" người, ta là hẳn là đi ra Ninh Vinh, sống...
2 Reading Lists