• Joined:
    May 05, 2012 03:41PM

Featured work.

Thất giới hậu truyện

Social data: 80 reads. 3 votes. 0 comments.

Description: Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyền Huyễn Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã ngàn năm, vạn năm. Không ai hay biết, nhân loại bắt đầu, một thời đại chuyển biến, chớp mắt đã che p...


#239 in Adventure

Read

Other Works by ngatran0903.
Thất giới truyền thuyết full

Thất giới truyền thuyết full

7.9K 43 4

Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo - Trên mảnh đất Trung Hoa xinh đẹp huyền...

#618 in Adventure
Completed
Hỗn nguyên võ tôn

Hỗn nguyên võ tôn

34 1 0

Tác Giả: Mạo Tự Hữu Tài Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpDị Giới - Võ Nguyên đại lục, linh khí tràn đầy, là t...

#567 in Adventure
Thần điển

Thần điển

61 2 0

Tác Giả: Phá Nam Tường Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo - Lời tác giả: Nếu nhân sinh như bàn cờ, ta...

#291 in Adventure
Thiên thần

Thiên thần

39 1 0

Tác Giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực Thể Loại: Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn "Thiên Thần" - một câu chuyện...

#569 in Adventure

Story Reading List

Story Reading List

Story Reading List