hmmm...hopeless romantic, mababaw ang kaligayahan ganundin ang kalungkutan ^^ attracted ako sa mga nakasalamin hindi ko rin alam kung bakit >.< sweet, maalalahanin daw sabi nla at cute!sabi ko :))
  • Joined:
    4 years ago


Story Reading List