• Joined:
    Nov 12, 2009 01:18AM


Featured work.

Tuyển tập truyện Nguyễn Nhật Ánh

Social data: 638 reads. 5 votes. 0 comments.

Description: Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.Read

Other Works by mr9hpro.
Ngày hôm qua... đã từng (mylife)

Ngày hôm qua... đã từng (mylife)

196 2 0

Các truyện trên f17 with love diễn đàn vozforums.com

Chúc một ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

Chúc một ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

1.4K 17 1

Chúc một ngày tốt lành là một tác phẩm của nhà văn chuyên viết truyện dành cho thiếu nhi, Nguyễn Nhật Án...

Kính vạn hoa 54 - Cà phê áo tím - Nguyễn Nhật Ánh

Kính vạn hoa 54 - Cà phê áo tím - Nguyễn Nhật Ánh

106 0 0

Nghệ thuật tán gái - Phần 2

Nghệ thuật tán gái - Phần 2

260 1 0