About

  • Joined:
    6 years ago

Reading Lists

This user has no reading lists.


28 Published Works

Featured work.

Tuyển tập truyện Nguyễn Nhật Ánh

Social data: 285 reads. 3 votes. 0 comments.

Description: Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.


Other Works by mr9hpro.
Ngày hôm qua... đã từng (mylife)

Ngày hôm qua... đã từng (mylife)

79 0 0

Các truyện trên f17 with love diễn đàn vozforums.com

Chúc một ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

Chúc một ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

368 6 1

Chúc một ngày tốt lành là một tác phẩm của nhà văn chuyên viết truyện dành cho thiếu nhi, Nguyễn Nhật Án...

Kính vạn hoa 54 - Cà phê áo tím - Nguyễn Nhật Ánh
Nghệ thuật tán gái - Phần 2

Nghệ thuật tán gái - Phần 2

233 0 0