Babaeng sobrang ingay pero napapatahimik nang libro. Hindi dahil sa pagbato kundi sa pagbabasa. 

I love books and I know books loves me <3 KAMI LANG ANG MAY FOREVER ♥
  • Joined:
    Aug 07, 2016 12:26PM