🌾مکانی برای فن‌فیک‌های بی‌تی‌اس با ژانرهای مختلف🌾
فیکشن‌های درحال آپ:
All I Want - HopeMin - By Nafas
He Was My Mona Lisa - VKook - By Fateme
I Wish He Wasn't There - VKook ـ By Elika
Black Snow - VKook - By Light
Ikigai - NamJin - By Aapoth
Butterflies Cemetery - KookV - By Light
Eat FanFic - By Nafas, Feat Everyone :) ❤

فیکشن‌های کامل‌شده:
Star Renaissance - VKook - By Scarlett & Nafas
Trafalgar - YoonMin - By Aapoth

آیدی کانال تلگرام:
@millennium_story
آیدی تلگرام خودم:
@KimMinJee
  • Iran
  • JoinedApril 21, 2018Last Message
millennium_story millennium_story Sep 22, 2021 05:27PM
پارت جدید برف سیاه آپ شده خوشگل‌ها 333>لطفا نظر رو فراموش نکنید.♡♡https://www.wattpad.com/story/251120904
View all Conversations

Stories by Millennium FiC
𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐧𝐨𝐰 || 𝐕𝐊𝐨𝐨𝐤 by millennium_story
𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐧𝐨𝐰 || 𝐕𝐊𝐨𝐨𝐤
'برف سیاه'♟ جونگ‌کوک شاه بود و تهیونگ وزیر؛ اما کسی نمی‌دونست که جونگ‌کوک شاه سفیده و تهیونگ وزیر سیاه...! 🥀...
𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐞𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫𝐲 || 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐕 by millennium_story
𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐞𝐦𝐞𝐭�...
شاهزاده تهیونگ رازهای زیادی داشت که خیلی‌هاشون برای جونگ‌کوکی که توی بدن اون گیر افتاده بود، قابل تحمل نبودن...
Ikigai || Namjin by millennium_story
Ikigai || Namjin
نامجون عزیزم! دکترم میگه رفتار های من علامت های خروج عقل از بدنه! اما من میگم، این ها باید نشونه عشق باشه...
ranking #322 in persian See all rankings
14 Reading Lists