Treat him right, please.

Venti maybe is not a minor,
so hes mine.
  • 599 ; Erens Attack Titan
  • JoinedJune 22, 2017


Last Message
macsserveren macsserveren Nov 12, 2021 04:37PM
Dần dà, mình không còn tìm thấy bản thân, cứ như một con người khác vậy.
View all Conversations

Stories by Mạc
KuroKen - Possessive Kenma by macsserveren
KuroKen - Possessive Kenma
Still waters run deep - tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Đó là câu nói Yaku Morisuke dùng để miêu tả Kenma...
ranking #35 in kuroken See all rankings
ChenSung - How i met you, my daughter? by macsserveren
ChenSung - How i met you, my daugh...
Cả đời Phác Chí Thành chỉ yêu Chung Thần Lạc.
ranking #10 in chensung See all rankings
NoRen - Hot Renjun by macsserveren
NoRen - Hot Renjun
Phần hai của HOT JENO.
ranking #903 in nct See all rankings
1 Reading List