• JoinedJuly 13, 2010


Stories by machiharu
[DBSK/Yunchun Fic] Eyes On You by machiharu
[DBSK/Yunchun Fic] Eyes On You
1 fic nhẹ nhàng về 2U. Nếu b là tín đồ của Yaoi và những cảnh kịch tính, hãy bấm back.
1 Reading List