From the bottom - To the sky

Photographer - Editor - Designer thỉnh thoảng leo lên viết lách các kiểu

(Một chín chín chín)
  • Texas, USA
  • JoinedJune 24, 2014Story by NB.
Dừng lại thôi by mabbformark
Dừng lại thôi Fanfiction
"Mark hyung, hyung biết vụ Jackson hyung comment ảnh fan chưa?" "Chưa, mà Jackson comment gì thế?" "Ảnh comment 'Please stop!' vào bài post của 1 fan trên Instagram ấy..." "Thì có...